Affald »

 

Dagrenovation

Vi har 3 containere til dagrenovation. Husk at bruge de to i siderne, så den midterste ikke kommer til at se ud som på billedet herover.

Det reducerer lugtgener og risiko for rotter væsentligt hvis containerne er lukkede.

Pap- og papircontainere

Vær opmærksom på at bruge den rigtige, - der er forskel på pap og papir. Hvis papcontaineren er låst, hænger nøglen i en snor på venstre siden af containeren.

 Glascontainer

Heri må smides flasker og glas fra fødevarer, samt dåser og plasticflasker fra drikkevarer. El-pærer er miljøaffald.

Battericontainer

er placeret ved siden af skraldeskuret. Batterier der er for store til at komme i battericontaineren skal afleveres til miljøbilen eller til genbrugsstationen i Vermslandsgade

Storskraldsrum

Heri stilles el skrot samt affald der er for stort til at komme i containeren. El skrot stilles for sig selv i reolen. Byggeaffald må ikke stilles i storskraldsrummet, men skal afleveres til genbrugsstationen i Vermlandsgade.

 

 

Storskrald »

Stilles i storskraldsrummet. El skrot stilles i reolen i storskraldsrummet.

 

 

 

 

Miljøaffald »

F. eks maling, el-pærer og lysstofrør må ikke henstilles i storskraldsrum, men skal afleveres til miljøbilen eller på genbrugsstationen i Vermlandsgade.

 

Miljøbilens køreplan

 

Genbrug  »

Ting der er "for gode til at smide ud" skal ikke henstilles i storskraldsrummet hvis det ikke er storskrald. Kan evt.. afleveres til en velgørende organisation eller genbrugsstationen i Vermlandsgade

 

 

Byggeaffald »

Byggeaffald må ikke henstilles i storskraldsrummet, men skal afleveres til genbrugsstationen i Vermlandsgade

 

 

 

 

A/B Hannover • Hannovergade 10 - 12 • 2300 København S

 

A/B Hannover

Hannovergade 10 - 12

2300  København S

 

Bestyrelse:

e-mail: bestyrelsen@abhannover.dk

 

 

Administrator:

AB Boligadministration ApS

Amagerbrogade 40, 1.

2300  København S

 

Tlf. 32 95 51 15

e-mail: mail@ab-bolig.dk

 

 

 

A/B HANNOVER