Godt at vide »

 

Den 1. april 2013

 

Anonyme henvendelser til bestyrelsen.

 

Som tidligere meddelt, og som det også fremgår af foreningens hjemmeside, behandler bestyrelsen ikke anonyme henvendelser. Dette gælder også selvom det angiveligt er "en del beboere" der stå bag en henvendelse.

 

Alle underskrevne henvendelser til bestyrelsen bliver behandlet på førstkommende bestyrelsesmøde.

 

Bestyrelsen giver kun skriftlige svar på henvendelser via mail. Hvis man ikke vil modtage mails fra bestyrelsen, må man møde op på bestyrelsesmødet for at få et svar. (vedtaget af generalforsamlingen den 29. februar 2012)

 

Bestyrelsen

Rotter

Hvis du ser en rotte i gården eller på gaden, skal du straks anmelde det til Københavns Kommune. Hvis rotten opserveres indendørs, skal du samtidig  underrette bestyrelsen.

 

Kommunen er forpligtet til at bekæmpe rotter, og borgerne er forpligtede ved lov til at anmelde til kommunen, når der er set rotter, eller der er mistanke om, at der er rotter et sted. Det koster ikke noget at anmelde rotter eller få besøg af en miljøkontrollør.


Du kan anmelde rotter via Københavns Kommunes hjemmeside. Her kan du også finde telfonnummer og læse mere om rottebekæmpelse i kommunen.

 Vedligeholdelsesplan - Generel beboervejledning.

Gode råd og vejleding til beboerne. En del af den samlede vedligeholdelsesplan. Læs her hvad du som beboer selv kan eller skal gøre.

 Vandskade.

Luk for vandet, om nødvendigt til hele ejendommen. Hovedhanen sidder overfor bestyrelseslokalet i kælderen i nr. 12
Kontakt en fra bestyrelsen
Ring til Schandorff VVS døgnvagt 32573988 og få dem til at reparere skaden, så der kan åbnes for vandet igen. Insister på at få en skriftlig redegørelse for skaden og hvad de har repareret.
Tag meget gerne billeder der kan dokumenter skadens omfang.
Ring til foreningens forsikringsmægler, Assurance Partner (33252010 kundenr. 2619) og få at vide hvordan følgeskader skal forebygges og om forsikringen

dækker. De skal også styre eventuelle senere udgifter til malerarbejde
Næsten ligegyldig hvor lille vandskaden ser ud, kan det være nødvendigt at opsætte affugtere. Kontakt evt. et skadeservicefirma. Det er meget billigere end at udbedre skimmelsvampeskader eller råd.

At lufte ud er ikke altid nok.

Manglende lys

Hvis pæren er gået, så skift den. Der ligger pærer i kælderen i nr. 12.

Ellers kontakt bestyrelsen via mail eller et brev i postkassen i nr. 10

Ventelisten er suspenderet indtil videre

Navn på postkasse og ringeanlæg

Skriv en mail til bestyrelsen, så skriver vi et nyt skilt. 

Internettet Kontakt Tom, 10, st.

Røgalarmer.

Hvis røgalarmen med jævne mellemrum giver lyd fra sig, trænger den nok til nyt batteri. Der ligger ekstra batterier i kælderen i nr. 12.

Brug af fællesrummet i kælderen nr. 12

Fællesrummet er til fælles brug og alle andelsejere må benytte lokalet. Benyttes lokalet bare en enkelt gang eller to til mindre små arrangementer, skal der ikke rettes henvendelse til bestyrelsen først. Vil man derimod holde fest eller benytte lokalet gentagende gange, skal bestyrelsen orienters.

 

Foreningens faste håndværkere »

 

 

 

 

Blikkenslager »

Schandorff, telefon 32 57 39 88

 

 

Elektriker »

Schandorff, telefon 32 57 39 88

 

 

Renholdelse og snerydning»

P. Vesterholm Rengøring A/S

 

 

Rådgivende ingeniører/arkitekter»

Topdahl

 

 

A/B Hannover • Hannovergade 10 - 12 • 2300 København S

 

A/B Hannover

Hannovergade 10 - 12

2300  København S

 

Bestyrelse:

e-mail: bestyrelsen@abhannover.dk

 

 

Administrator:

AB Boligadministration ApS

Amagerbrogade 40, 1.

2300  København S

 

Tlf. 32 95 51 15

e-mail: mail@ab-bolig.dk

 

 

 

A/B HANNOVER